Sadarbība viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai #

Attīstības virzieni un piemēri ilgtspējīgās pārtikas sistēmās, digitālos risinājumos un lauku-pilsētu mijattiecībās #

Rokasgrāmatas autoru kolektīvs - Baltic Studies Centre pētnieki

Anda Ādamsone-Fiskoviča, Linda Cīrule, Miķelis Grīviņš, Emīls Ķīlis, Marija Stefānija Skudra, Sandra Šūmane, Tālis Tisenkopfs

Ilustrācijas - Daina Jurķe

Mājaslapa - Krista Pētersone